Квалитетни 
градежни материјали

Брановидни табли

korubit1Брановидните табли се табли од органски влакна импрегнирани со битумен и имаат многу голема отпорност. Цврстината на таблите дополнително е зголемена со брановите по целата должина и широчина. Таблите се од горната страна заштитени со трајна боја со цел да се употребуваат во било кои временски услови.

block
korubit2 Таблите можат да се постават врз летви на растојание од 45-50цм (види слика лево) или врз потполно подашчан под со штици.
block
korubit3 Таблите врз подлогата се прицврстуваат со помош на специјални назабени шајки со пластична капа со што тие се силно прицврстени за подлогата и истовремено се водоотпорни.
block
korubit4

За покривање на капаците и слемињата можете да употребите специјални капаци во иста боја како и таблите со должина од 100 или 200цм.

block
korubit5 Таблите се извонредно лесни за поставување од стручен или нестручен кадар. Потребен е само основен алат и тоа: чекан и пила.
block
Технички карактеристики
  • производство БТМ Турција
  • димензија 95х200цм
  • трајност 30 години
  • тежина 5кгр/м2
  • покривност 1,65м2/табла

За нас

logo ИНТЕГРА  e увозник на разновидни градежни материјали. Фирмата е основана во 2000-та година и веќе 11 години функционира на пазарот во Македонија, со 3 локации каде врши продажба на разни квалитетни материјали.

Контакт информации

Интегра Градежни Системи
Адреса: Првомајска бб, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2) 2467 267
E-пошта: info@integra.com.mk